Místa pravidelných setkání

V Praze se scházíme téměř každou neděli v 10.00 v centru na náměstí I. P. Pavlova, přímo nad Cross Cafe. Zvonek je označený HE Consulting Q. Každý je vítán!

Praha

Kateřinská 21, Praha 2

Koktaktní osoba
Pavel Marušinec
+420 728 700 867
pavel.marusinec@freemail.hu

V Brně začnou pravidelná setkání 28. ledna 2018 od 10.00 v salonku u Tří ocásků na Kpt. Jaroše 18 a budou pokračovat každou sudou neděli ve stejném čase. Každý je vítán!

Brno

Tři ocásci, kpt. Jaroše 18

Kontaktní osoba
Glena Rauerová
+420 607 506 534
glena@atlas.cz

V Plzni setkání probíhala jednou za měsíc v 9.30 v unitářské modlitebně, kromě období letních prázdnin, letos setkání z rodinných důvodů zatím nepokračují. 

Plzeň

Tomanova 3, Plzeň - Bory

Koktaktní osoba
Kristýna Matějková
kristiana.pet@centrum.cz 

Buďte s námi v kontaktu

Na našem facebookovém profilu zveřejňujeme nejen naše akce, ale také inspirativní odkazy týkající se udržitelného životního stylu, nenásilného odporu proti bezpráví, respektu k individualitě a duchovní cestě každého člověka.

Máte nějakou otázku?

Kontaktní adresa pražského shromáždění

Čeští kvakeři, z.s. IČ: 054 36 664
V Šáreckém údolí 281/54 Dejvice, 160 00 Praha 6
e-mail: kvakeri@post.cz