Stezka míru / Peace Trail

Vězíme v síti vzájemnosti, z níž není úniku... Je to s podivem, ale já nikdy nebudu tím, kým bych být měl, dokud tím, kým byste měli být, nebudete i vy. (Martin Luther King jr.)

Inspirováni podobnými projekty v Evropě a díky získání grantu nadace Alfreda Badera připravujeme Stezku míru a nenásilného odporu vedoucí po Praze. Jednotlivá zastavení budou věnována lidem, kteří vedeni úctou k životu nenásilně hájili život a kvalitu života proti svévoli, strachu a lhostejnosti:

1. Milíčův dům: Odkaz naděje Přemysla Pittera a Olgy Fierz

2. Novinářka Milena Jesenská

3. Básník Jaroslav Seifert

4. Lékař a politik František Kriegel

5. Náměstí Míru a mírové hnutí v Čechách

6. Jedličkův ústav: Rudolf Jedlička a František Bakule

7. Albertov a studentská hnutí (1939-současnost)

8. Václav Havel, Olga Havlová a vznik textu Charty 77

9. Lennonova zeď

10. Milada Horáková

11. T. G. Masaryk

Odbočka: Břevnovský hřbitov

12. Metronom na místě bývalého Stalinova pomníku

13. Učitelka a feministka Františka Plamínková

14. Bike to Heaven: Pomník pro Jana Bouchala

15. Pacifistka Bertha von Suttner

16. Karolinum: Růžena Vacková a Milena Hübschmannová

17. Pomahači a vítači: Nicholas Winton, Doreen Warriner; iniciativa Hlavák

Zároveň pořádáme k jednotlivým místům přednášky a debaty,  21. března 2017 proběhla v Kateřinské přednáška dr. Suzanne Jalky o Berthě von Suttner. 21. června 2017 se v Milíčově domě uskutečnilo setkání Můj život nepatří už mně - odkaz naděje Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

Nenásilí neznamená posvěcení každodennosti ve jménu pasivity a poslušnosti, ale aktivní činnost, která vychází z nároku vlastní důstojnosti a hájí svobodu a kvalitu života vlastního a života druhých. V tomto smyslu podle Přemysla Pittera "není míru bez svobody". Stezka míru by měla fungovat jako naučná stezka a mělo by být možné ji projít pěšky za jeden den.

Otázky a podněty můžete posílat na: stezkamiru@gmail.com

Děkujeme za vaše nominace!

Libor Michálek, Alena Dernerová, František Kriegel, Jan Hus, Rudolf Jedlička, Růžena Vacková, Bernard Bolzano, Přemysl Pitter a Olga Fierzová, Doreen Warriner, Nicholas Winton, Josef Hofbauer, Bertha von Suttner, Czech Team pomáhající na Balkáně a jiné neziskovky, Ferdinand Peroutka, Karel Čapek a T.G. Masaryk, Milena Hübschmannová, Rudolf Dzurko, Elena Lacková, Jan Bouchal, sv. Václav, Milena Jesenská, Anastáz Opasek, Jan Patočka, Marta Kubišová, Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek, Milada Horáková, Jan Ámos Komenský, Francesco Petrarca, Zeď Maltézské zahrady (Lennonova Zeď, dříve Zeď nářků), Studentská hnutí (1939, 1948, 1968, 1989- současnost); Charta 77, Jaroslav Vrchlický, Karel Havlíček Borovský, Jakub Polák, Institut za nuklerání odzbrojování v Praze, Roman Smetana, František Lízna, Jiří z Poděbrad, Albert Schweitzer, Lenka Reinerová, Petr Ginz, Josef Vavroušek, Pavel Kropáček, Meister Eckhart, Petr Chelčický, Ernest Denis, Alice Herzová-Sommerová, W. A. Mozart, Erazim Kohák, Martin Buber, Jan Palach, Jan Zajíc, Evžen Plocek, Karel Kryl, Vladimír Boudník, Jan Opletal, kardinál Tomášek, Jan Bouchal, Bertha von Suttner, Rudolf Jedlička, Jaroslava Moserová a Hana Greenfield