Aktuálně

Od 20. prosince 2020 se opět scházíme on-line o nedělích od 10:30. O odkaz na Zoom požádejte kontaktní osobu.

V průběhu tohoto roku se chystáme vydat komiks Kvakeři, prostě přátelé, o naší historii. Zatím jsme ho zprovoznili jako prezentaci na Youtube část 1  a část 2

Přibyla nám sekce Videa. Začali jsme vkládat české titulky k videům Quaker Speak.

V říjnu 2019 vyšla kniha Být kvakerem, zajím nejucelenější zdroj informací o kvakerství v češtině. Můžete si ji objednat zde, nebo zakoupit v našem centru v Praze na Kateřinské.


18Noc kostelů, Noc bez kostelů

Spustili jsme webové stránky Stezky míru a nenásilného odporu.