Kvakerská setkání

Naše setkání probíhají většinou v neděli od 10 hodin, na začátku si povídáme nebo zpíváme, pak následuje kvakerská bohoslužba, většinou končíme společným jídlem nebo alespoň kávou a sušenkami. Během bohoslužby někdy bývá i zvláštní program pro děti. Po obědě může následovat další program, společné zamyšlení nad knihou nebo organizační setkání řešící praktické otázky společenství. Oběd bývá velmi neformální, často sestaven z toho, co kdo na setkání přinese, jde při něm především o sdílení a zábavu.