Literatura

V našem pražském centru najdete celkem 200 knih týkajících se duchovních otázek, historie a umění.

On-line v češtině si můžete přečíst následující tituly:

Setkání s Vnitřním světlem
Brožura, ve které najdete základní informace o hnutí kvakerů, doporučujeme jako úplně první četbu

Rady a otázky
Brožura obsahující krátké promluvy k zamyšlení, které se mj. používají při bohoslužebných setkáních.

Čeští kvakeři a Bible
Zamyšlení sedmi českých kvakerů nad tím, čím je pro ně Bible

Čeští kvakeři a životní realita
Zamyšlení devíti českých kvakerů nad tím, jak jejich víra ovlivňuje po praktické stránce jejich život

Spisy Józsefa Farkase
Knížky i jednotlivé úvahy pastora maďarské reformované církve, díky němuž se kvakeři do Maďarska dostali

Kdo jsou kvakeři
přednáška Pavla Marušince pro kurz religionistiky na teologické fakultě

Jak pojmout modlitbu Páně
série krátkých úvah o modlitbě Otče náš

Travelling Towards War
úryvek z knihy týkající se historie českých kvakerů okolo 2. světové války

Kvakerské hnutí a jeho vliv na anglickou společnost a politiku
bakalářská práce Jany Semiánové

Kvakeři a jídlo
úvaha o etických aspektech našeho stravování