Úvod

Pokorní, mírní, milosrdní, spravedliví, zbožní a upřímní lidé se najdou v každém náboženství; a až smrt sejme masky, navzájem se poznají, přestože rozdílné barvy, ke kterým se hlásí zde na zemi, z nich dělají cizince.

(William Penn)


Říkáš, že Kristus řekl tohle a apoštolové tamto, ale co řekneš ty?
(George Fox)