Setkání v Praze

Naše setkání probíhají každou neděli, pokud níže není řečeno jinak. Na začátku zpíváme, pak následuje kvakerská bohoslužba s programem pro děti a většinou končíme společným jídlem nebo alespoň kávou a sušenkami. Po obědě může následovat zamyšlení nad daným textem nebo organizační setkání. Začínáme vždy v 10 hodin, střídají se kratší setkání, která končí čajem a sušenkami a delší se společným obědem a odpoledním programem.

Setkání v neděli 10. prosince nebude, v jeho čase nás najdete na Kampě pod Karlovým mostem při hraní a zpěvu koled.

Začínáme hudbou

zpěv oblíbených kvakerských písní s doprovodem, texty a noty jsou k dispozici

10.00

Kvakerská bohoslužba + program pro děti

společná meditace v tichu s promluvami
Filozofie pro děti - dlouhodobý program

10.30

Společný oběd

sestavený z toho, co kdo na setkání přinese, neformální zábava

11.30

Odpolední program

společné studium nebo zamyšlení nad daným textem, řešení praktických otázek společenství

13.00

Setkání v Plzni

Setkání v Plzni probíhají jednou měsíčně, začínají v 9.30 a končí společným obědem.
Přes prázdniny se nekonají a z rodinných důvodů nebudou ani letos ani na podzim. Termíny na rok 2018 zveřejníme s dostatečným předstihem.