CEG Central European Gathering

Kvakeři z evropských zemí a jejich přátelé se několikrát do roka potkávají na přípravných a organizačních setkáních. Zatímco přípravná setkání se už tradičně konají v České republice a zvlášť oblíbené je Brno, místo organizačních setkání se každý rok mění. V roce 2018 bude městem oficiálního setkání dubnová Budapešť, zatímco přípravné setkání se uskuteční 9.-11. února v Brně.

První přípravné setkání v roce 2018 organizuje kvakerská komunita, která nově se bude od ledna scházet v Brně. Pro svou činnost chce využít jak zkušeností v rámci českých a evropských setkání, tak cenných zkušeností nasbíraných ve Spojených státech. Stejně jako každé místo setkání, tak i každé kvakerské společenství má svou nezaměnitelnou tvář a je ovlivňované osobností každého příchozího. V Brně se o tichá bohoslužebná setkání živě zajímají lidé spříznění s aktivistickou skupinou Prázdné trůny, kterým je velmi blízká i myšlenka všeobecného kněžství.

Program

pátek / Friday
18.00 - 20.00 večeře / dinner
20.00 - 22.00 welcome session

sobota / Saturday
8.00 - 10.00  snídaně / beakfast
10.00 - 11.00 morning session
11.00 - 12.00 tichá bohoslužba / meeting for worship
12.00 - 13.30 oběd / lunch
13.30 - 15.00 free time
15.00 -.18.00 afternoon session
18.00 - 19.00 večeře / dinner
19.00 - 22.00 evening session

neděle / Sunday
8.00 - 9.00 snídaně / beakfast
9.00 - 10.00 morning session
10.00 - 11.00 meeting for worship + goodbye